Thư viện âm thanh chia sẻ dữ liệu tổng hợp về các hiệu ứng âm thanh dành cho việc làm sản xuất  trailer,intro hoặc các thước phim quảng cáo.Tất cả các dữ liệu âm thanh đều được download và chia sẻ miễn phí